Podpisywanie dokumentów

Podstawą współpracy trenera z klubem jest umowa. Określa ona zasady i warunki wzajemnej współpracy stron. W niniejszym artykule postaramy się wskazać na postanowienia w umowach, które mogą zaburzyć tę pożądaną, partnerską relację pomiędzy trenerem i klubem fitness. [Pierwszą część artykułu możesz przeczytać TUTAJ] Raportowanie z wykonania umowy W umowach współpracy z klubem fitness często, jako jeden z podstawowych obowiązków trenera, określony jest obowiązek informowania klubu o wykonywaniu umowy. W interesie trenera…

Podpisywanie dokumentów

Baza klientów jest kluczowa dla trenera personalnego. Tę może zapewnić klub fitness. Aby jednak współpraca trenera z klubem okazała obopólną korzyścią, istotne jest oparcie jej na partnerskich i przejrzystych zasadach. Podstawą współpracy trenera z klubem jest umowa. Określa ona zasady i warunki wzajemnej współpracy stron. W niniejszym artykule postaramy się wskazać na postanowienia w umowach, które mogą zaburzyć tę pożądaną, partnerską relację pomiędzy trenerem i klubem fitness. Zakres i rozmiar obowiązków…

archiwum

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH UNIKNIĘCIA. Przedstawiamy II część cyklu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych. W poprzedniej części (dostępna tutaj) staraliśmy się przybliżyć pojęcie danych osobowych oraz ogólne zasady postępowania przedsiębiorców z danymi osobowymi klientów. W dzisiejszym artykule skupimy się na 7 najczęstszych błędach – grzechach głównych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także wskażemy możliwe rozwiązania pozwalające na uniknięcie niechcianych i coraz bardziej…

Ściana pełna kamer które są skierowane na dwie osoby

Zagadnienie danych osobowych i kwestie dotyczące ich prawidłowej ochrony stają się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe swoich klientów. Obok rzeczywistej troski o należyte zabezpieczenie danych osobowych klientów, trzeba pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, w tym również przepisów prawa unijnego, w szczególności tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r. Jednocześnie, nie można zapominać o zauważalnym w ostatnich latach wzroście…